e-olearys.lv

O'LEARYS noteikumi dāvanu kartes iegādei un izmantošanai sporta bārā un restorānā


1. Šis dokuments nosaka elektroniskās dāvanu kartes noteikumus O'Learys sporta bāra un restorāna pārdošanai (“Rīga Plaza”, Mūkusalas iela 71, Rīga un “Akropole Rīga”, Maskavas iela 257, Rīga).

2. APL RESTAURANTS SIA veic Dāvanu karšu pārdošanu, kuru laikā fiziskas un juridiskas personas (turpmāk tekstā - Pircējs) var veikt priekšapmaksu tiešsaistē: https://e-olearys.lv/davana/ un saņemt dāvanu karti, kas apstiprina šo maksājumu, kas pēc tam var samaksāt par pakalpojumiem (atkarībā no dāvanu kartes veida) O'Learys sporta bārā un restorānā, “Rīga Plaza”, Mūkusalas iela 71, Rīga (2. stāvā) vai “Akropole Rīga”, Maskavas iela 257, Rīga.

2.1. Dāvanu karšu veidi:

2.2. Dāvanu karšu nominālvērtības (visu veidu) ir šādas: 20 EUR; 30 EUR; 50 EUR.

3. Dāvanu karti var iegādāties internetā: https://e-olearys.lv/davana/

4. Par dāvanu kartēm var norēķināties tiešsaistē, izmantojot elektronisko banku. Pēc tam, kad ir samaksāts par izvēlēto Dāvanu karti, uz Dāvanu kartes iegādes brīdī norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta elektroniska Dāvanu karte .pdf formātā ar unikālu identifikācijas kodu. Šī īpašā forma noteiktajā formā ar Dāvanu kartes informāciju dod Dāvanu kartes turētājam tiesības iegādāties Pārdevēja pārdoto pakalpojumu. Maksājot par pakalpojumu, O'Learys sporta bāra un restorāna darbiniekiem ir jāuzrāda dāvanu karte, kas izdrukāta vai saglabāta ierīcē ar renderēšanas iespēju (klēpjdatorā, planšetdatorā vai citā mobilajā ierīcē)..

5. Dāvanu kartes var tikt pārdotas tirdzniecības vietā: sporta bārā un restorānā O'Learys, adresē “Rīga Plaza”, Mūkusalas iela 71, Rīga vai “Akropole Rīga”, Maskavas iela 257, Rīga.

6. Dāvanu karte netiek apmainīta pret naudu un nauda netiek atmaksāta par iegādāto dāvanu karti.

7. APL Restorāni SIA nemaina pazaudētas vai citādi pazaudētas dāvanu kartes pret jaunām.

8. Dāvanu karte ir aizsargāta ar unikālu kodu un citiem drošības pasākumiem.

9. Izņēmuma gadījumos (akciju laikā u.c.) var tikt izsniegtas citas nestandarta nominālu Dāvanu kartes.

10. Dāvanu karte ir derīga 3 (trīs) mēnešus no tās iegādes dienas.

11. Ja karte ir bojāta, t.i., vairāk nekā puse no tās ir netīra, pazudusi vai citādi bojāta, vai nav dāvanu kartes numura vai derīguma termiņa, šādu dāvanu karti nevar izmantot, lai samaksātu par pakalpojumiem, un šāda dāvanu karte netiek pieņemta atpakaļ (nauda netiek atgriezta).

12. Nozaudēts vai citādi bojāts čeks netiek apmainīts un dublikāts netiek izsniegts.

13. No Dāvanu kartes iegādes brīža Dāvanu kartes īpašnieks ir personīgi atbildīgs par Dāvanu kartes drošību. Dāvanu kartes turētājs nodrošina, ka Dāvanu kartes identifikācijas dati (Dāvanu karšu numuri, grafiskie kodi u.c.) nekļūs zināmi trešajām personām (kuras, izmantojot ārvalstnieka Dāvanu kartes identifikācijas numurus, varētu viltot Dāvanu karti, izmantot to un/vai citādi kaitēt Dāvanu kartes turētāja interesēm). Dāvanu kartes turētājam, uzzinājis, ka viņa Dāvanu kartes identifikācijas dati var būt zināmi trešajām personām, nekavējoties jāizmanto šīs Dāvanu kartes norēķiniem vai jāveic izmaiņas Dāvanu kartē, vai jāsazinās ar tiesībsargājošām iestādēm. No Dāvanu kartes pārdošanas/ nodošanas brīža Dāvanu kartes turētājam (Pircējam) Pārdevēji vairs nav atbildīgi par Dāvanu kartes drošību.

14. Iegādājoties Dāvanu karti, Pircējs piekrīt šiem Dāvanu kartes lietošanas noteikumiem. Pircējs, iegādājoties Dāvanu karti un pēc tam nododot to citai personai, apņemas informēt šo citu personu (topošo Dāvanu kartes turētāju) par šiem Dāvanu kartes izplatīšanas nosacījumiem un noteikumiem.

15. Informācija par Pircēju ir konfidenciāla, un APL RESTAURANTS SIA to var sniegt trešajām personām tikai likumā noteiktajos gadījumos.

16. Šos Dāvanu karšu pārdošanas noteikumus var grozīt, paziņojot par izmaiņām vismaz 15 dienas iepriekš tādā pašā veidā, kādā šie noteikumi tika izsludināti.

17. Informācija par dāvanu kartēm tiek sniegta Dāvanu kartes derīguma vietās un internetā uz adresi lv.olearys.club


Apmaksa ar dāvanu karti


1. Maksājot par noteiktiem pakalpojumiem, iesniegtā Dāvanu karte tiek paņemta un netiek atgriezta. Vienu dāvanu karti var apmaksāt tikai vienu reizi. Pēc norēķina dāvanu karte kļūst nederīga.

2. Dāvanu karti var izmantot tikai, lai samaksātu par pakalpojumiem, kas norādīti Dāvanu kartē.

3. Ja ar Dāvanu karti apmaksātā pakalpojuma cena ir augstāka par Dāvanu kartē norādīto Dāvanu kartes nominālvērtību, trūkstošā summa (starpība) ir jāmaksā skaidrā naudā, kredītkartē vai debetkartē.

4. Ja ar Dāvanu karti apmaksātā pakalpojuma cena ir zemāka par Dāvanu kartē norādīto Dāvanu kartes nominālvērtību, starpība netiek atmaksāta.

5. Pakalpojumi tiek sniegti tikai par derīgu un vēl neizmantotu Dāvanu karti.

6. Iegādājoties dāvanu karti ar atlaidi, maksājot citas O'Learys sporta bārā un restorānā publicētās akcijas un atlaides netiek piemērotas.


Dāvanu kartes pagarināšana


1. Atjaunot var tikai dāvanu karti, kurai beidzies derīguma termiņš.

2. Pēc atjaunošanas dāvanu karti nevar atkārtoti atjaunot.

3. Dāvanu kartes derīguma termiņu var pagarināt vēl par 3 (trim) mēnešiem.

4. Dāvanu kartes pagarināšana maksā 3.00 eur.


Ārpustiesas risinājums

Klients var iesniegt savas pretenzijas par APL Restaurants SIA sniegtajiem pakalpojumiem tieši APL restorāniem:
E-pasta reservationsolearys@gmail.com
Ierakstītā vēstulē, nosūtot uz adresi: Jogailos iela 4, LT-01116 Viļņa

Ja klients nav apmierināts ar APL Restaurants SIA galīgo atbildi par patērētāju strīdu izšķiršanu ārpustiesas kārtībā, viņš var vērsties Valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestādē:
E-pasts pasts@ptac.gov.lv;
Aizpildiet pieteikuma veidlapu: https://www.ptac.gov.lv/;
Ierodoties dienestā adresē: Brīvības iela 55, Centra rajons, Rīga, LV-1010