e-olearys.lv

Pirkšanas un pārdošanas noteikumi


1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, rediģēt vai papildināt Noteikumus. Pircējam, izmantojot pakalpojumus, tiks piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā pakalpojumu iegādes brīdī. Jaunākie noteikumi ir publicēti tīmekļa vietnē e-olearys.lv.

1.2. Ja Pircējs pirms pakalpojumu iegādes vietnē e-olearys.lv noklikšķina uz "Piekrītu", tiek uzskatīts, ka Pircējs ir izlasījis Noteikumus un apņemas tos ievērot.

1.3. O’Learys sporta bāra un restorāna vietnē e-olearys.lv ir tiesības iegādāties boulinga pakalpojumus:

1.4. Tiesības iegādāties boulinga pakalpojumus “O’Learys” sporta bāra un restorāna tīmekļa vietnē e-olearys.lv

1.4.1. rīcībspējīgām fiziskām personām – pilngadīgām personām, kuru juridiskā rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas lēmumu;

1.4.2. nepilngadīgām personām vecumā no 14 līdz 18 gadiem tikai ar viņu vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad šīs personas neatkarīgi izmanto savus ienākumus;

1.4.3. juridiskām personām;

1.4.4. visu iepriekš minēto personu pilnvarotajiem pārstāvjiem.

 

2. Nosacījumi pakalpojumu iegādei, to izmantošanas kārtība un Pušu tiesības.

2.1. Noslēdzot pirkšanas un pārdošanas līgumu, Pārdevējs apņemas sniegt Pircējam pakalpojumus “O'Learys” sporta bārā un restorānā (adrese: Maskavas 257, Rīga) par samaksu, savukārt Pircējs apņemas pienācīgi izpildīt savus pienākumus un Noteikumu nosacījumus.

2.2. Šis pirkšanas un pārdošanas līgums ir uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad Pircējs, veicot pakalpojuma pasūtījumu, samaksā par pakalpojumiem tīmekļa vietnē e-olearys.lv

2.3. Pircējs ir atbildīgs par savām pirkuma darbībām, kas veiktas, izmantojot tīmekļa vietni e-olearys.lv

2.4. Pircējs var iepazīties ar boulinga pakalpojumu cenām tīmekļa vietnē e-olearys.lv

2.5. Pārdevējs apņemas radīt apstākļus, lai Pircējs varētu izmantot tīmekļa e-olearys.lv

2.6. Pasūtot vai iegādājoties boulinga pakalpojumus tīmekļa vietnē e-olearys.lv, Pircējam jānorāda precīzi personas dati: vārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs. Pārdevējs nav atbildīgs par nepareizi iesniegtiem Pircēja datiem un no tā izrietošajām sekām.

2.7. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja sniegtos personas datus trešajām personām. Informāciju par Pircēju izmanto pienācīgai un kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai, kā arī, lai informētu Pircēju par izmaiņām pakalpojumos.

2.8. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas neprecīzu datu vai Pircēja rīcības dēļ. Ja Pircējs ir pasūtījis un samaksājis par pakalpojumu, kas nav viņam piemērots, vai viņš nav izmantojis iegādātos pakalpojumus (nav Pārdevēja vaina), Pārdevējam nav pienākuma kompensēt Pircējam zaudējumus.

2.9. Pārdevējs apņemas publicēt tīmekļa vietnē e-olearys.lv boulinga spēļu brīvos grafikus un cenas. Pircējs saprot, ka boulinga celiņus var rezervēt/iegādāties vairāki Pircēji vienlaikus, tādēļ sistēma var neļaut rezervēt vēlamo laiku, līdz programma ir atjaunināta.

2.10. Ja Pircējs Pārdevēja vainas dēļ nevar izmantot iegādātos boulinga pakalpojumus laikā, kas pieder viņam saskaņā ar pieejamo biļeti, Pircējs apņemas nekavējoties sazināties ar administrāciju tieši vai pa tālruni +371 286 78888 ne vēlāk par Pircēja rezervētā laika beigām. Ja Pārdevēja vainas dēļ radušies traucējumi netiek novērsti un Pircējs nevar izmantot boulinga pakalpojumus viņam piederošajā laikā saskaņā ar pieejamo biļeti, tad Pārdevējs apņemas pārcelt Pircēja rezervācijas laiku uz citu savstarpēji pieņemamu laiku bez papildu samaksas. Ja Pircējs nesazinās ar administratoru norādītajā laikā vai traucējums nav apstiprināts, rezervācija netiek pārcelta un Pircējam netiek atmaksāta samaksātā nauda.

2.11. Iegādātā biļete ir derīga tikai norādītajā dienā un laikā, un norādītajā adresē. E-biļetes kopēšana ir stingri aizliegta. Biļetes nevar apmainīt un atdot atpakaļ.

2.12. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības, ja pircējs nav izlasījis šos Noteikumus.

 

3. Mārketings un informācija.

3.1. Pārdevējs tīmekļa vietnē e-olearys.lv

3.2. Pārdevējam ir tiesības mainīt īpašo piedāvājumu nosacījumus un atcelt tos bez brīdinājuma. Īpašo piedāvājumu noteikumu izmaiņas ir spēkā no to (izmaiņu) iestāšanās brīža.

3.3. Pārdevējs nosūta visus paziņojumus, izmantojot Pircēja norādīto kontaktinformāciju.

3.4. Pircējs nosūta visus paziņojumus un jautājumus, izmantojot Pārdevēja tīmekļa vietnē e-olearys.lv

3.5. Ja Pircējs nesaņem nosūtīto informāciju vai apstiprināšanas paziņojumus interneta savienojuma, e-pasta pakalpojuma sniedzēja tīkla traucējumu dēļ, Pārdevējs nav par to atbildīgs.

 

4. Nobeiguma noteikumi.

4.1. Šie pirkšanas un pārdošanas noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem.

4.2. Visas domstarpības, kas var rasties, ieviešot šos noteikumus, risina pārrunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.